Proč používat CNC obrábění

CNC – Computer Numerical Control je číslicově řízené obráběcí zařízení, které je plně programovatelné.

Vývoj

V druhé polovině 20. Století se technologie CNC obrábění potvrdila jako hodně spolehlivý nástroj k výrobě. Technologie jako celek šla velmi kupředu , a to stejně jako celý rozvoj automatizace, mikroprocesorů a počítačů. Ze začátku se jednalo pouze o automatizaci mechanických systémů, v současné sobě jsou řízeny počítačovými programy a mikroprocesory.

Výroba

CNC soustružení kovů je vhodné nejen pro středně seriovou a maloseriovou výrobu, ale také pro velkosériovou výrobu (obvykle v počtech 10.000 až 250.000 kusů). CNC patří mezi jedny z nejpřesnějších výrobních systémů, které jsou k dostání na trhu průmyslu a neustále se možnosti rozšiřují s vývojem aplikované automatizace.

Špičkové možnosti CNC obrábění vám zajistím společnost IXPA-PEMAT.

Technologie CNC obrábění

Nejčastěji využívanou rutinou v dnešní době je hlavně v CAD/CAM programech na běžném počítači, návrhy se sdružují v soubor, který již obsahuje sérii všech potřebných příkazů k CNC výrobě, přičemž operace zajišťuje postprocesor s možností externí paměti. Po zpracování číslicovým počítačem přístroj přechází k začátku výroby a zpracování. Ruční zadání programu přímo do zařízení je časově nevýhodné a využitelné pouze pro malou výrobu (jako jsou drobné výrobky či velmi jednoduché součástky).

Vhodné materiály

Nejvíce je zastoupeno CNC obrábění oceli, a to hlavně chromniklové, konstrukční a nerezové. Mezi další běžně používané materiály patří také slitiny (třeba mosazi a aluminia), litiny a mnohdy také plastické hmoty.

Hlavní souvislost materiálů je především s kontrétním vybavením jednotky CNC, která je závislá na nástrojové části, která má na starost obrábění a nejvíce podléhá striktnímu dodržení výroby „v pořádku a v normě“.

Systém obrábění

CNC obrábění probíhá ve třech prostorových osách X, Y, Z kde tyto jsou pro stroj základní orientační prvky. Podstatné parametry obsahují volbu nástroje, který bude provádět činnost, místo a způsob jeho použití. Všechny úkony musí mít vlastní postup, který je při projektování v CAD/CAM a jiných podnikových systémech pro návrh, dán automaticky. Při ručním zadání na stroj je nutno tento postup přesně definovat. Celá výroba může být sledována vizuálně, jednotka je bezpečně oddělena od výroby s možností bezpečné vizuální kontroly skrze neprůstřelné sklo.

CNC obrábění

K obrábění můžeme použít kterékoli normálně používané materiály, které jsou pro výrobu dostupné, s největším zájmem o kovoobrábění, která převažuje u mnoha společností, kde je základem obrábění CNC.

Základní typy

CNC pro obrábění kovů v základu nabízí:

FRÉZOVÁNÍ, BROUŠENÍ, SOUSTRUŽENÍ, ŘEZÁNÍ, VRTÁNÍ

V praxi můžeme rozdělit na typy pouze pro efektivitu a časovou náročnost výroby, každá CNC jednotka má svou funkci ve výrobním procesu, např. na jedné se vyrábí určitá součást a na další se opracovává dalším způsobem buď ta samá, nebo jiná součást. CNC jednotku můžeme svévolně upravit, co se týče vybavenosti a technických možností podle potřeby, je možné použít např. speciální systémy jako např. pro automatické lisování. Počet CNC jednotek a její typy se dělí tím více, čím větší je produkce a výroba podniku.

Složení

CNC stroje se skládají z 2. částí, ze soustrojí a systému řízení, který vykonává CNC obrábění, přičemž silová část CNC má elektropneumatický zdroj, obvykle kompresor se zásobárnou vzduchu.

Řízení CNC

Všechny CNC jednotky mohou spolupracovat s počítačovým softwarem CAD/CAM a jiným podnikovým softwarem, kde se navrhují projekty pro obrábění a lze jasně nastavit parametry hotového produktu. Vlastní ovládací systémovou jednotku můžeme použít k přímému programování stroje, kde je nutno znát analogii procesu při zadávání do počítače na ovládací jednotce.

Parametry CNC obrábění

Všechny veličiny při kovoobrábění podléhají normalizaci, tedy všechny jednotky vzdáleností, úhlů, rychlostí výroby a dalších, jsou standardní pro obecnou technickou (př. ČSN, EN) nebo speciální podnikovou normu.Zde je místo pro Vaše názory a komentáře...

You must be logged in to post a comment.